Aktuality

Společnost BK – INVESTIS v současné době provádí tyto akce :

  • Obnova kanalizace a vodovodu v Rokycanské ulici – Letenské nábřeží v Plzni
  • Rozvoj systému zásobování vodou ve vodárenské soustavě Švabiny a Holý vrch v Plzni, etapa 0
  • Rekonstrukce vodovodu Bendova ulice v Plzni

Společnost BK – INVESTIS nabízí k prodeji: