Aktuality

Společnost BK – INVESTIS v současné době provádí tyto akce:

  • rekonstrukce čističky odpadních vod v Záluží
  • obnova pramenišť v Kašperských Horách
  • rekonstrukce stávajících a montáž nových kanalizačních šachet na Slovanské třídě v Plzni